Tuesday, June 30, 2015

mana ki app bahot bada karya kar rahe hai parantu kalparso bharat sarkarne yek pusatak pure desme vitarit ki us kitab ke bare me ap chust baithe hai. jisme babasahab ambedkarji ke bare kuchbhi nahi likha hai jo ki adhunik bhartko aur majbuti pradhan karne ko bahut jaruri hai..... us bare me app q nid le rahe ho...

   
Anil Raut
June 30 at 11:29am
 
halo sir jabhim

mana ki app bahot bada karya kar rahe hai parantu kalparso bharat sarkarne yek pusatak pure desme vitarit ki us kitab ke bare me ap chust baithe hai. jisme babasahab ambedkarji ke bare kuchbhi nahi likha hai jo ki adhunik bhartko aur majbuti pradhan karne ko bahut jaruri hai..... us bare me app q nid le rahe ho...

No comments:

Post a Comment